Kousek za obcí Koroužné, proti proudu řeky Svratky, se nachází tůň zvaná Hastrmanka. Místo oku lahodící s nevalnými pověstmi. Přečtěte si jednu z nich…

V hluboké tůni nad Koroužným přebýval vodník, který nikomu neubližoval, jen kolem tůně věšel pentle a ze skály nad řekou dlouze civěl na venkovská děvčata, která pentle sbírala. Občas také zašel do mlýna, kde se zakoukal do Magdalénky, děvečky ze mlýna.
Na děvečku si také pomýšlel kočí ze mlýna, který vodníka neměl v lásce, a tak si na svého soka počíhal. Hastrmánkovi přehodil přes hlavu oprátku z lýkového provazu a uvázal ho ve stáji. Kočí z chléva odstranil všechnu vodu a s Hastrmanem bylo ouvej. Už už to vypadalo, že seschne, když v tom dveře od chléva otevřela děvečka a samým úlekem upustila vědro s vodou. Vodníkovi stačil doušek vody. aby nabral ohromnou sílu a provazy, jimiž byl svázán, přetrhal.
Smutně zakřičel a v mlýně se víckrát neobjevil.
Kočímu ovšem slíbil krutou pomstu a brzy se dočkal příležitosti. Kočí šel k řece omýt koně a sám se vydal na hlubinu.
Vodník muže popadl a stáhl ke dnu.
Od té doby vodníka nikdo neviděl a dokonce se říká, že z Koroužného odvandroval. Jiní mu však přisuzují několik utonutí v Hastrmance.
My však víme, že vodník na Hastrmance stále je a dávno už lidi netopí. Ale topí pro Vás špekáčky, té nejvyšší kvality, a tak vznikají Utopenci z Hastrmanky. Ochutnejte tuhle jedinečnou dobrotu přímo z tůně Hastrmanky.